September 22, 2020, 8:08 am
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM SI

A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE

 

Pentru a CONSTRUI avem nevoie de urmatoare documente:

1.Certificatul de urbanism

2.Autorizatia de construire

1.Certificatul de urbanism se emite de catre primarie in termen de 30 de zile de la depunerea urmatoarelor documente:

a) cerere-tip (formularul-model F.1 -"Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de Identificare ale solicitantului si imobilului, precum si cu precizarea scopului solicitarii actului;

b)memoriu in vederea emiterii certificatului de urbanism

c) titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate

d) planuri topografice sau cadastrale la scarile 1 :500, 1 :2.000 sau 1 :10.000, dupa caz, vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului, cu indicarea imobilului ~ teren si/sau constructii; (2 exemplare)

e) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

f)SI sau CI al solicitantului

Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile documenta{iilor de urbanism (P.U.G., P.U.z., P.U.D. si R.G.U.).

In documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligatia de a incunostinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizarii documentatiei in vederea autorizarii.

2.Dupa obtinerea avize lor din certificatul de urbanism se depun umatoarele documente pentru abtinerea autorizatiei de construire:

a)cerere tip completata;

b)certificatul de urbanism pentru imobilul in cauza (copie);

c) titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate

d)plan de amplasament (cadastru)

e) extras de carte funciara de informare actualizat;

f) B.I./ C.I. sau actele firmei -(copii)

g)proiectui pentru autorizatia de construire (PAC), in doua exemplare, intocmit de un proiectant autorizat, contine:

-piese scrise

-memoriu succint pentru fiecare specialitate;

-piese desenate :

 • plan de incadrare in teritoriu;
 • planul de situatie al imobilelor;
 • plan fundatii;
 • planurîle tuturor fundatiilor;
 • sectiuni (transversala si orizontala);
 • planul învelitorii;
 • toate fatadele;
 • alte piese scrise si desenate solicitate prin certificatul de urbanism.

h)avizele, acordurile, punctele de vedere, studiile si verificatorii pentru exigentele solicitate prin certificatul de urbanism;

i)dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatieî de construirel desfiintare, taxa speciala, laxa timbru arhitectura, taxa inspectia in constructii (i.s.c (chitanta sau ordin de plata).

Autorizatia de construire se emite de catre primarie in termen de 30 de zile de la depunerea documentelor anterioare.

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 12 guests online