September 19, 2020, 6:34 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

DIN ANUL 2018

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian2018

Vizualizare

1

HCL 1/10.01.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/10.01.2018 privind aceptarea ofertei de donatie a unui teren intravilan de 900 mp aflat in proprietatea numitei Ozalp-Tifrea Elena

Vizualizeaza

3

HCL 3/23.01.2018 privind aprobarea "planului de actiuni" pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii.416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

4

HCL 4/23.01.2018 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2018 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 5/23.01.2018 pentru aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelorin registrul agricol pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017

Vizualizeaza

7

HCL 6/23.01.2018 privind aprobarea Planului de paza al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

8

HCL 7/23.01.2018  privind aprobarea calendarului de activitati social - culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2018

Vizualizeaza

9

Proces verbal sedinta CL Stefan cel Mare din data de 10.01.2018

Vizualizeaza

10

Proces verbal sedinta CL Stefan cel Mare din data de 23.01.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb2018

Vizualizare

1

HCL 8/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018

.Vizualizeaza

2

HCL 9/15.02.2018 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 10/15.02.2018 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Stefan cel Mare, Judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 11/15.02.2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 78/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt incepand cu anul 2018

Vizualizeaza

6

HCL 12/28.02.2018 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local- comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 13/28.02.2018 privind aprobarea inchirierii directe o unei suprafete de 1 ha teren pasune din proprietatea privata o comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

Proces verbal sedinta CL Stefan cel Mare din data de 15.02.2018

Vizualizeaza

9

Proces verbal sedinta CL Stefan cel Mare din data de 28.02.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie 2018

Vizualizare

1

HCL 14/16.03.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 15/16.03.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Sava Lenuta Mihaela

Vizualizeaza

3

HCL 16/16.03.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

4

HCL 17/16.03.2018 privind aprobarea cumpararii unui teren arabil de 3300 mp necesar realizarii obiectivului de investitie - Retea de canalizare in sat Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL 18/16.03.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil - categoria de folosinta pasune, apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

7

HCL 19/27.03.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 20/27.03.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 0,50 mp teren domeniu public al comunei Stefan cel Mare, catre DELGAZ-GRID S.A

Vizualizeaza

9

HCL 21/27.03.2018 privind unele masuri pentru aplicarea dispozitiilor art. 16. alin.(2)din Legea --cadru L53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Vizualizeaza

10

Proces verbal sedinta CL Stefan cel Mare din data de 16.03.2018

Vizualizeaza

11

Proces verbal sedinta CL Stefan cel Mare din data de 27.03.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna apr2018

Vizualizare

1

HCL 22/26.04.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

.Vizualizeaza

2

HCL 23/26.04.2018 privind aprobarea Planului de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole, la nivelul comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL 24/26.04.2018 privind trecerea in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare a unei autoutilitare marca lveco Daily

Vizualizeaza

4

HCL 25/26.04.2018 privind completarea domeniului public al comunei Stefan cel Mare atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1356/2001

Vizualizeaza

5

Proces verbal sedinta CL Stefan cel Mare din data de 26.04.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna mai2018

Vizualizare

1

HCL 26/31.05.2018 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Ciocan George Cosmin

.Vizualizeaza

2

HCL 27/31.05.2018 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler din localitatea Stefan cel Mare. comuna Stefan cel Mare, judeiul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 28/31.05.2018 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

4

Proces verbal sedinta CL Stefan cel Mare din data de 31.05.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iunie2018

Vizualizare

1

HCL 29/15.06.2018 privind aprobarea unei asocieri cu Centrul pentru Culturl si Arte "Carmen Saeculare" Neamt in vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean

Vizualizeaza

2

HCL30/15.06.2018 pentru aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL31/29.06.2018 privind trecerea in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare a unei suprafete de 164 mp din intravilanul satului Bordea

Vizualizeaza

4

HCL32/29.06.2018 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de 30.592 mp teren intravilan aferent cladirilor proprietate privata a S.C. TEHNOIND S.R.L

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iulie 2018

Vizualizare

1

HCL 33/30.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 34/30.07.2018 privind atestarea domeniului privat al Comunei Stefan cel Mare cu privire la suprafata de 31611 mp teren intravilan din satul Ghigoiesti

Vizualizeaza

3

HCL 35/30.07.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil - categoria de folosinta curti-constructii, apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

4

HCL 36/30.07.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Parohia Sf. Trei Ierarhi a imobilului "Sala festivitati" din satul Cirligi

Vizualizeaza

5

HCL 37/30.07.2018 privind aprobarea unei asocieri cu Asociatia cultural social economica Christiana in vederea realizirii unei actiuni de interes public local

Vizualizeaza

6

HCL 38/30.07.2018 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Stefan cel Mare a unei suprafete de 841 mp teren intravilan

Vizualizeaza

7

Proces verbal sedinta din data de

30.07.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna august 2018

Vizualizare

1

HCL 39/21.08.2018 privind includerea in domeniul public al comunei Stefan cel Mare a unei suprafete de 490 mp teren din intravilanul satului Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 40/21.08.2018 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 41/21.08.2018 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 42/31.08.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 17,50 mp teren domeniu public al comunei Stefan cel Mare, catre DELGAZ-GRID S.A.

Vizualizeaza

6

HCL 43/31.08.2018 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie "Infiintare, modernizare si dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judeful Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 44/31.08.2018 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Stefan cel Mare atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1356/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza

8

Proces verbal sedinta din data de

21.08.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna sept 2018

Vizualizare

1

HCL 45/21.09.2018 privind aprobarea calendarului de activitati social - culturale care se vor desfasura in anul 2018 in locatia “Casa taraneasca” din sat Stefan cel Mare  

.Vizualizeaza

2

HCL 46/21.09.2018 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

Proces verbal sedinta din data de 21.09.2018

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna oct 2018

Vizualizare

1

HCL 47/02.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judeful Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 48/02.10.2018 privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie : “Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale”

Vizualizeaza

3

HCL 49/04.10.2018 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie “Promovarea Comunei Stefan cel Mare prin amenajare parc si construire punct de informare”

Vizualizeaza

4

HCL 50/16.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de investitie “Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 51/16.10.2018 privind implementarea proiectului de investitie “Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”

Vizualizeaza

6

HCL 52/31.10.2018 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale catre bugetul local si anularea unor creante fiscale

Vizualizeaza

7

HCL 53/31.10.2018 privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie : “Infiintarea, modernizare si dotare centru integrat acordare servicii sociale, in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”

Vizualizeaza

8

HCL 54/31.10.2018 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

9

Proces verbal sedinta din data de 02.10.2018

Vizualizeaza

10

Proces verbal sedinta din data de 04.10.2018

Vizualizeaza

11

Proces verbal sedinta din data de 16.10.2018

Vizualizeaza

12

Proces verbal sedinta din data de 31.10.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna nov 2018

Vizualizare

1

HCL 55/23.11.2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 56/23.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti proiectului de investitie "Infiintare punct furnizare servicii asistenta sociala in sat Bordea"

Vizualizeaza

3

HCL 57/23.11.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Gliga Constantin

 Vizualizeaza

3

Proces verbal sedinta din data de 23.11.2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna dec 2018

Vizualizare

1

HCL 58/12.12.2018 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 59/12.12.2018 privind aprobarea valorii actualizate aferenta obiectivului de investitie “Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 60/12.12.2018 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Stefan cel Mare

Vizualizeaza

4

HCL 61/12.12.2018 privind aprobarea planului de ocupare a fnctiilor publice pentru anul 2019, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 6 guests online