September 19, 2020, 5:02 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL

MARE DIN ANUL 2019

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian 2019

Vizualizare

1

HCL 1/14.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt 

Vizualizeaza

2

HCL 2/14.01.2019 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2019-2020  

 

Vizualizeaza

3

HCL 3/14.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizareaorelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

4

HCL 4/14.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, juudetul Neamt incepand cu anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 5/23.01.2019 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2019 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/23.01.2019 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

7

HCL 7/23.01.2019 privind aprobarea calendarului de activitati social-culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2019

Vizualizeaza

8

Proces verbal sedinta din data de

14.01.2019

Vizualizeaza


 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb 2019

Vizualizare

1

HCL 8/22.02.2019 privind aprobarea valorii reactualizate aferenta obiectivului de Investitie "Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 9/28.02.2019 privind aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018  

Vizualizeaza

3

HCL 10/28.02.2019 privind aprobarea valorii neeligibile suplimentare in suma de 15981.54 lei aferenta proiectului de investitie: "Modernizare, renovare si dotare camin cultural din satul Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin FEADR Submasura 7.6 PNDR - AFIR"

Vizualizeaza

4

HCL 11/28.02.2019 privind aderarea Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt, in cadrul Asociatiei Zona Metropolitana Piatra Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 12/28.02.2019 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt 

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de

22.02.2019

Vizualizeaza

7

Proces verbal sedinta din data de

28.02.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie 2019

Vizualizare

1

HCL 13/28.03.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 14/28.03.2019 privind neasumarea responsabilitatilor privind procedura de achizitie publica a produselor aferente programului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 640/2017

.Vizualizeaza

3

HCL 15/28.03.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 16/28.03.2019 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 17/28.03.2019 privind schimbarea denumirii unei strazi din satul Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de

28.03.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 18/15.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 19/15.04.2019 privind aprobarea acocierii comunei Stefan cel Mare ca membru fondator la infiintarea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Tinutul Neamtului”

Vizualizeaza

3

HCL 20/15.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 21/15.04.2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 22/15.04.2019 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata infatiei de 4.6%

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna mai 2019

Vizualizare

1

HCL 23/30.05.2019 privind aprobarea inchirierii directe a unei suprafete totale de 4.5 ha pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 24/30.05.2019 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie “Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”

.Vizualizeaza

3

HCL 25/30.05.2019 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie “Promovarea comunei Stefan cel Mare prin amenajare parc si construire punct de informare”

Vizualizeaza

4

HCL 26/30.05.2019 privind avizarea Regulamentului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 27/30.05.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024, a Planului local de actiune in domeniul serviciilor sociale, precum si Procedura de identificare a situatiilor de risc de separare a copiilor de parinti si a monitorizarii situatiei familiilor cu copii in situatie de risc si a copiilor separati de parinti la nivelul Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL 28/30.05.2019 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie “Reabilitare si modernizare retea stradala in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”

Vizualizeaza

7

HCL 29/30.05.2019 privind aprobarea unei cooperari cu Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt in vederea realizarii unei actiuni de interes public local

Vizualizeaza

8

HCL 30/30.05.2019 privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Ciocan George Cosmin

Vizualizeaza

9

HCL 31/30.05.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Liceul tehnologic special Stefan cel Mare si Scoala gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler in vederea realizarii si implementarii proiectului “Masuri active integrate de combatere a excluziunii sociale si scadere a gradului de saracie pentru populatia marginalizata din comuna Stefan cel Mare” 

Vizualizeaza

10

HCL 32/30.05.2019 privind aprobarea investitiei “Masuri active integrate de combatere a excluziunii sociale si scadere a gradului de saracie pentru populatia marginalizata din comuna Stefan cel Mare”

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iunie 2019

Vizualizare

1

HCL 33/10.06.2019 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Andrei Constantin

Vizualizeaza

2

HCL 34/10.06.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Asociatia Tinutul Razesilor, a unui spatiu de 21 mp din cadrul Caminului Cultural -  sat Stefan cel Mare

.Vizualizeaza

3

HCL 35/10.06.2019 privind modificarea HCL nr.23 din 30.05.2019

Vizualizeaza

4

HCL 36/10.06.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Administratia Bazinala de Apa Siret in vederea implemantarii in bune conditii a proiectului de investitie “Reabilitare si modernizare retea stradala in Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt” 

Vizualizeaza

5

HCL 37/20.06.2019 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Alimentare cu apa potabila sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de

20.06.2019

Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iulie 2019

Vizualizare

1

HCL 38/31.07.2019 privind alegerea preqedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 39/31.07.2019 privind aprobarea Regalamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

.Vizualizeaza

3

HCL 40/31.07.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

4

HCL 41/31.07.2019 privind implementarea proiectului de investitie "Modernizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

Proces verbal sedinta din data de

31.07.2019

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna aug 2019

Vizualizare

1

HCL 42/14.08.2019 privind implementarea proiectului de investitie "Modernizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 43/29.08.2019 pentru aprobarea Planului anual privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL 44/29.08.2019 privind respingerea cererii de constructie pe domeniul privat al comunei Stefan cel Mare de catre concesionarul Damian Costel

Vizualizeaza

4

HCL 45/29.08.2019 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

5

Proces verbal sedinta din data de 14.08.2019

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de 29.08.2019

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna sept2019

Vizualizare

1

HCL 46/26.09.2019 privind acordarea anui ajutor de urgenta doamnei Dascalu Oana-Ionela

Vizualizeaza

2

HCL 47/26.09.2019 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL 48/26.09.2019 privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

4

Proces verbal sedinta din data de 26.09.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna oct2019

Vizualizare

1

HCL 49/11.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 50/11.10.2019 privind stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala de Sef serviciu situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 51/31.10.2019 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

4

HCL 52/31.10.2019 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 39 din 30.11.2005 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 53/31.10.2019 privind modificarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta, radierea si circulatia vehiculelor de pe raza comunei Stefan cel Mare, care nu sunt supuse inmatricularii

Vizualizeaza

6

HCL 54/31.10.2019 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unui mijloc fix din domeniul public al Comunei Stefan cel Mare, aflate in concesiune la Compania Judeteana APASERV S.A.

Vizualizeaza

7

HCL 55/31.10.2019 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale catre bugetul local si anularea unor creante fiscale

Vizualizeaza

8

Proces verbal sedinta din data de 11.10.2019

Vizualizeaza

9

Proces verbal sedinta din data de 31.10.2019

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna nov2019

Vizualizare

1

HCL 56/15.11.2019 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 57/29.11.2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 58/29.11.2019 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) si aprobarea comisionului de garantare

Vizualizeaza

4

HCL 59/29.11.2019 privind modificarea Hotaririi consiliului local nr. 56 din 13.11.2019

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei din data de 13.11.2019

Vizualizeaza

6

Procesul verbal al sedintei din data de 29.11.2019

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna dec2019

Vizualizare

1

HCL 60/13.12.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Scoala gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler in vederea protectiei si promovarii drepturilor copilului

Vizualizeaza

2

HCL 61/13.12.2019 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 62/13.12.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Sectia nr.6 politie rurala Stefan cel Mare a sistemului de supraveghere video stradala din satul Stefan cel Mare

Vizualizeaza

4

HCL 63/13.12.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Sava Lenuta Mihaiela

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 14 guests online