September 19, 2020, 5:35 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

DIN ANUL 2015

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna

ian 2015

Vizualizeaza

1

HCL 1/19.01.2015 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 19512014, privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 2/19.01.2015 privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarilor "Ziua comunei Stefan cel Mare"

Vizualizeaza

3

HCL 3/19.01.2015 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Stefan cel Mare, Judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2015 privind aprobarea "Planului de actiuni" pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.01.2015 privind privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2015-2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna

feb2015

Vizualizeaza

1

HCL 6/09.02.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 7/09.02.2015 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 8/09.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

4

HCL 11/18.02.2015 privind aprobarea demolarii imobilului "Cladire scoala" - sat Bordea

Vizualizeaza

5

HCL 12/18.02.2015 privind trecerea in domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt a imobilului monument istoric "Han Rates"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie2015

Vizualizeaza

1

HCL 13/17.03.2015 privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Timofte Constantin

Vizualizeaza

2

HCL 14/17.03.2015 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 15/17.03.2015 privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea concesionarii unei suprafete de 1.5 ha teren neproductiv din extravilanul satului Ghigoiesti

Vizualizeaza

4

HCL 16/17.03.2015  privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2015 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna apr2015

Vizualizeaza

1

HCL 17/22.04.2015 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”Aqua Neamt”

Vizualizeaza

2

HCL 18/22.04.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 19/27.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetatean de onoare” al comunei Stefan cel Mare , judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 20/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Corduneanu Constantin

Vizualizeaza

5

HCL 21/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Stoian Gheorghe

Vizualizeaza

6

HCL 22/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Pavilescu Vasile

Vizualizeaza

7

HCL 23/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Uta Vasile

Vizualizeaza

8

HCL 24/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Iacob Petrachi

Vizualizeaza

9

HCL 25/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Pavelescu Traian

Vizualizeaza

10

HCL 26/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Gadioiu Constantin

Vizualizeaza

11

HCL 27/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Berea Vasile

Vizualizeaza

12

HCL 28/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Vicol Gheorghe

Vizualizeaza

13

HCL 29/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Petraru Neculai

Vizualizeaza

14

HCL 30/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Tablan Ion

Vizualizeaza

15

HCL 31/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Dascalescu Stefan

Vizualizeaza

16

HCL 32/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Marian Ioan

Vizualizeaza

17

HCL 33/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Filipescu Paval

Vizualizeaza

18

HCL 34/27.04.2015 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare" domnului Vicol Neculai

Vizualizeaza

19

HCL 35/27.04.2015 privind aprobarea racordarii comunei Bodesti sat Corni,la reteaua de apa potabila a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna mai2015

Vizualizeaza

1

HCL 36/14.05.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judeful Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 37/14.05.2015 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar aferent anului 2014 pentru realizarea de investitii in anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 38/14.05.2015 privind stabilirea taxelor privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare, la nivelul comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 39/14.05.2015 privind completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015

Vizualizeaza

5

HCL 40/14.05.2015 privind aprobarea aderarii Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin Consiliul Local al Comunei Stefan cel Mare, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociatia Tinutul Razesilor in scopul accesarii masurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 - 2020

Vizualizeaza

6

HCL 41/14.05.2015 privind  modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 37 din 06.06.2012

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna iun 2015

Vizualizeaza

1

HCL 42/05.06.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 43/05.06.2015 privind aprobarea unei asocieri cu Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean

Vizualizeaza

3

HCL 44/05.06.2015 privind modificarea anexei nr.l la Hotararea Consiliului Local nr. 9 din 27.01.2011

Vizualizeaza

4

HCL 45/23.06.2015  privind validarea mandatului de consilier local a domnului Andone Valer

Vizualizeaza

5

HCL 46/23.06.2015 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL 47/23.06.2015 privind asumarea termenelor de pregatire si promovare a proiectelor de investitii in cadrul ADI "AQUA" Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 48/23.06.2015 privind aderarea Comunei Stefan cel Mare la Asociatia Comunelor din Romania

Vizualizeaza

8

HCL 49/23.06.2015 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

Vizualizeaza

9

HCL 50/23.06.2015 privind acordarea unui mandat special in vederea aprobarii preturilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare prestate de operatorul Regional Compania Judeteana ApaServ SA

Vizualizeaza

10

HCL 51/23.06.2015 privind aprobarea acordarii unei suprafete de 500 mp teren intravilan , conform legii nr.15/2003, numitului Cobzaru Constantin

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna iul 2015

Vizualizeaza

1

HCL 52/31.07.2015 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 53/31.07.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Iordache Viorica

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna august 2015

Vizualizare

1

HCL54/31.08.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judeful Neamt

Vizualizeaza

2

HCL55/31.08.2015 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL56/31.08.2015 privind  aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei pentru imobilul- Scoala Dusesti, catre Ministerul Educatiei Nationale

Vizualizeaza

4

HCL57/31.08.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Mihaila Maria

Vizualizeaza

5

HCL58/31.08.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna sept 2015

Vizualizare

1

HCL59/31.08.2015 privind modificarea HCL nr.17/2014, privind darea in administrare a Serviciului de salubrizare a Comunei Stefan cel Mare, catre Compartimentul salubrizare si intretinere drumuri de interes local din cadrul Aparatului de specialitate a primarului

Vizualizeaza

2

HCL60/07.09.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Stefan cel Mare pe luna

oct 2015

Vizualizare

1

HCL 61/05.10.2015 privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unei suprafete de teren intravilan de 295 mp din sat Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 62/05.10.2015 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de 31 177 mp teren intravilan aferent cladirilor proprietate privata a SC TEHNOIND SRL

Vizualizeaza

3

HCL 63/05.10.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Dr. Emanuiel Rigler

Vizualizeaza

4

HCL 64/29.10.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

5

HCL 65/29.10.2015 privind aprobarea participarii Comunei Stefan cel Mare la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national, pentru anul 2015

Vizualizeaza

6

HCL 66/29.10.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Cobzaru Constantin

Vizualizeaza

7

HCL 67/29.10.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Coruga Iordache

Vizualizeaza

8

HCL 68/29.10.2015 privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului buldoexcavator, aflat in patrimoniul comunei Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 69/29.10.2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 55/2015, privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

10

HCL 70/29.10.2015 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 71/29.10.2015 privind aprobarea calendarului de activitati social-culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in locatia - Monument  istoric  Hanul Serbesti

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel mare pe

luna nov 2015

Vizualizare

1

HCL 72/20.11.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 73/20.11.2015 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 74/20.11.2015 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2015

Vizualizeaza

4

HCL 75/20.11.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Olaru Frasina

Vizualizeaza

5

HCL 76/20.11.2015 privind modificarea HCL 12/2015, privind trecerea in domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt a imobilului monument istoric "Han Rates"

Vizualizeaza

6

HCL 77/20.11.2015 privind implementarea proiectului : Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural "Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru finantarea investitiilor rurale

Vizualizeaza

7

HCL 78/20.11.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

8

HCL 79/27.11.2015 privind implementarea proiectului "Modernizare, renovare si dotare Camin Cultural in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Vizualizeaza

9

HCL 80/27.11.2015 privind aprobarea valorii proiectului privind investitia "Amenajare drum de acces la exploatatiile agricole, 5011.4 m , in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 81/27.11.2015 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 125 al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 82/27.11.2015 privind rectificarea bugetului local

 Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna dec 2015

Vizualizare

1

HCL 83/03.12.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 84/03.12.2015 privind aprobarea valorii proiectului privind investitia" Amenajare drum de acces la exploatatiile agricole, 5011.4 m, in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 85/14.12.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

4

HCL 86/14.12.2015 privind completarea Programului anual de achizilii publice pe anul 2015

Vizualizeaza

5

HCL 87/16.12.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

6

HCL 88/16.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare, renovare si dotare, Camin Cultural din sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin FEADR, submasura 7.6 PNDR -AGENTIA PENTU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Vizualizeaza

7

HCL 89/16.12.2015 privind privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural "Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentu finantarea investitiilor rurale"

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 13 guests online