September 22, 2020, 9:17 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

DIN ANUL 2014

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna ianuarie 2014

Vizualizare

1

HCL nr 1/29.01.2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare si nealimentare in caz de mobilizare sau de razboi

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 2/29.01.2014 privind privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt"

 

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 29.01.2014

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 3/31.01.2014 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2014

Vizualizeaza

5

HCL nr 4/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014

Vizualizeaza

6

HCL nr 5/31.01.2014 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 3l din 24.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

Vizualizeaza

7

HCL nr 6/31.01.2014 privind incheierea executiei bugetare pe anul 201 3 -sectiune dezvoltare

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 31.01.2014

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna februarie 2014

Vizualizare

1

HCL nr 7/28.02.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamf

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 8/28.02.2014 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 9/28.02.2014 privind revocarea dreptului de administrare a Asociatiei Crescatorilor de Animale Prisaca asupra unor imobile din domeniul privat al comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 10/28.02.2014 privind revocarea dreptului de administrare a Asociatiei Crescatorilor de Animale Dealul Frunzete

asupra unor imobile din domeniul privat al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

5

HCL nr 11/28.02.2014 privind aprobarea concesiunii prin licitatie publica a 6 trupuri de teren avand categoria de folosinta pasune, in suprafata totala de 143 ha

Vizualizeaza

6

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 28.02.2014

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna martie 2014

Vizualizare

1

HCL nr 12/20.03.2014 privind aprobarea investitiei si lucrarilor pentru realizarea "Liziera, de salcam in extravilanul satului Stefan cel Mare, punct denumit "Holm"

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 13/20.03.2014 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2014 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 20.03.2014

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna aprilie 2014

Vizualizare

1

HCL nr 14/11.04.2014 privind aprobarea demolarii imobilului "Cladire scoala" sat Bordea

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 15/11.04.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Parohia Sf Trei Ierarhi, sat Cirligi, a unui teren in suprafata de 1788 mp, in vederea constructiei unei case parohiale

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 16/11.04.2014 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 2.7 ha teren avand categoria de folosinta pasune

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 17/11.04.2014 privind darea in administrare a Serviciului de salubrizare a Comunei Stefan cel Mare, catre Compartiment salubrizare si intretinere drumuri de interes local din cadrul Aparatului de specialitate a primarului

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 11.04.2014

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

 HCL Stefan cel Mare pentru luna

mai 2014

 Vizualizare

1

HCL 18/29.05.2014 privind alegerea pregedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 19/29.05.2014 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

3

HCL 20/29.05.2014 privind aprobarea "planului de actiuni "pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 41612001 privind venituI minim garantat"

Vizualizeaza

4

HCL 21/29.05.2014 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 483 unitati de compostare individuala a deseurilor

Vizualizeaza

5

HCL 22/29.05.2014 pentru modificarea Hotaririi Consiliului Local nr. 1 din 27.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 23/29.05.2014 privind aprobarea Acordului de Parteneriat a Primariei comunei Stefan cel Mare cu S.C. Tipotrans S.R.L, Fundatia Om Bun si Centrul de pregatire prolfesionala Ileiako in vederea implementarii proiectului de interes public local "Noi sanse de ocupare in mediul rural!"

Vizualizeaza

7

HCL 24/29.05.2014 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare pe luna mai 2014

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 HCL Stefan cel Mare pentru luna

iunie 2014

 Vizualizare

1

HCL 25/30.06.2014 privind aprobarea infiintarii unui post de asistent comunitar in cadrul Serviciului public de asistenta sociala a comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 26/30.06.2014  privind aprobarea Actului Aditional nr. I la Acordul de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 27/30.06.2014 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stefan cer Mare

Vizualizeaza

4

HCL 28/30.06.2014 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. l4 din 11.04.2014

Vizualizeaza

5

HCL 29/30.06.2014 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

6

HCL 30/30.06.2014 privind suspendarea inchirierii Caminului cultural din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare pe luna iunie 2014

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

 HCL Stefan cel Mare pentru luna

august 2014

 Vizualizare

1

HCL 31/11.08.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 32/11.08.2014 privind aprobarea aprobarea instrumentarii proiectului de investitie " Modernizare drum satesc in lungime de 0,5 km, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt", finantat prin FEADR masura 4l.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale", ce urmeaza a se depune prin Asocitia Grupul de Actiune Locala ,,Dragomiresti- Stefan cel Mare"

Vizualizeaza

3

HCL 33/11.08.2014 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar aferent anului 2013 pentru realizarea de investitii in anul 2014

Vizualizeaza

4

HCL 34/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului pe raza comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 35/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului privind imobilizarea, ridicarea, transportul, depozitarea, eliberarea sau valorificarea vehiculelor stationate, fara stapan sau abandonate de pe domeniul public sau privat al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 36/29.08.2014 privind stabilirea contraventiilor savarsite de persoanele fizice, juridice si institutiile publice in domeniul bunei gospodariri a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 37/29.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul de investitie "Modernizare drum satesc in lungime de 0.5km comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 38/29.08.2014 privind aprobarea licitatie publice cu strigare in vederea vanzarii unei suprafete de teren extravilan de 25369 mp din punct denumit "Dealul Morii"

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna

sept2014

Vizualizeaza

1

HCL 39/30.09.2014 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 40/30.09.2014 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al deseurilor in judetul Neamt "

Vizualizeaza

3

HCL 41/30.09.2014 privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 42/30.09.2014 privind aprobarea Master Planului pentru apa si apa uzata in judetul Neamt si a listei de investitii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritara1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata, perioada de programare 2014-2020

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna

oct 2014

Vizualizeaza

1

HCL 43/28.10.2014 privind acordarea cu titlu gratuit a unui drept de uz si a unui drept de servitute in favoarea SC E ON Moldova Distributie SA Iasi, pentru suprafata de 3 mp teren din domeniul public al comunei Stefan cel Mare, sat Bordea

Vizualizeaza

2

HCL 44/28.10.2014 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna nov 2014

Vizualizeaza

1

HCL 45/28.11.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 46/28.11.2014 privind aprobarea solicitdrii de schimbare a destinatiei, in vederea demolarii cladirii- Scoala Bordea, catre Ministerul Educaliei Nationale

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna dec 2014

Vizualizeaza

1

HCL 47/12.12.2014 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 48/12.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 49/12.12.2014 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

4

HCL 50/12.12.2014 privind completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2014

Vizualizeaza

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online